Axland

Axland Consult erbjuder kvalificerade tjänster inom projektledning, affärsutveckling och kommunikation.

Axland utgår från din verksamhet och dina specifika behov och levererar snabbt och effektivt ett ändamålsenligt resultat.

Mikael Axland, som är ägare till företaget, är ekonomie magister och juris kandidat och har mer än 20 års erfarenhet av försäljning, affärsutveckling och översättningar från olika branscher och funktioner, i Sverige och internationellt.