Archive for the ‘Översättningar’ Category

Lyssnandets bön

Våra öron som är på huvudet,
helgade vare de.

Så tillkomme den gudomliga gåvan att lyssna
och se till att vi lyssnar, såsom på himmelen, så och på alla ljud på jorden.

Vår dagliga dos tystnad giv oss idag
och förlåt oss för att vi pratar för mycket,
såsom ock vi förlåta dem som pratar för mycket och inte riktigt lyssnar på oss.

och inled oss inte i frestelse utan fräls oss från att säga allt vi tänker.

Ty öronen äro två, och munnen endast en,

och vi har makten att uppleva härligheten i att tala är silver, men att lyssna är guld.

I evighet.

Amen.

Det är mitt ansvar att du hör vad jag säger

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Rubrik 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Rubrik 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Rubrik 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.