Lyssnandets bön

Våra öron som är på huvudet,
helgade vare de.

Så tillkomme den gudomliga gåvan att lyssna
och se till att vi lyssnar, såsom på himmelen, så och på alla ljud på jorden.

Vår dagliga dos tystnad giv oss idag
och förlåt oss för att vi pratar för mycket,
såsom ock vi förlåta dem som pratar för mycket och inte riktigt lyssnar på oss.

och inled oss inte i frestelse utan fräls oss från att säga allt vi tänker.

Ty öronen äro två, och munnen endast en,

och vi har makten att uppleva härligheten i att tala är silver, men att lyssna är guld.

I evighet.

Amen.