Det är mitt ansvar att
du hör vad
jag säger

Tjänster

Att formulera ett budskap handlar inte bara om att formulera sig väl, utan att göra det på ett ändamålsenligt sätt så att budskapet kommer fram och får avsedd effekt hos mottagaren.

Med stor erfarenhet av bland annat affärsutveckling, försäljning, ekonomi och juridik från olika branscher sätter Axland in dina behov i ett affärsmässigt och strukturerat sammanhang.

Axland kan utnyttjas som resurs vid kort- och långsiktiga projekt inom affärsutveckling, marknadsföring och kommunikation.

Axland har levererat översättnings- och konsulttjänster till större och mindre företag inom områden som bland annat hemsidor, avtalstext, produktinformation, marknadskommunikation, företagsinterna dokument och upphandlingsmaterial.