Det är mitt ansvar att
du hör vad
jag säger

IMG_5265